Bộ Ngoại giao

Giới thiệu Bộ Ngoại giao

17:12 18/01/2013 | Lượt xem : 5236

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5236

 


BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ:
Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
04 3799200
Fax:
04 37992682
E-mail:
ttll.mfa@mofa.gov.vn
Địa chỉ Website:
http://www.mofa.gov.vn

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Chức vụ Họ và tên
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Phạm Bình Minh
Thứ trưởng
Hồ Xuân Sơn
Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Sơn
Thứ trưởng
Bùi Thanh Sơn
Thứ trưởng
Phạm Quang Vinh
Thứ trưởng
Nguyễn Phương Nga
Thứ trưởng
Hà Kim Ngọc
Thứ trưởng Thạch Dư
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.766

Khách Online : 308