Thi đua yêu nước (70 năm)

Gia Lai: Thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

21:15 14/09/2020 | Lượt xem : 592

Ngày 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thị Kim Oanh; Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn.

Cùng dự có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua  -Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, Đắk Nông và hơn 250 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Các đại biểu dự Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm cho các phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  

5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Gia Lai đã phát huy được truyền thống cách mạng của vùng đất Tây Nguyên kiên cường, bất khuất để hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Điển hình như phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, toàn tỉnh đã huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Ước tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra.

Phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì người nghèo - không ai để lại phía sau" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,7% năm 2015 xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số từ 40% giảm còn dưới 6,2%. GRDP tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng. Hơn 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư ổn định. Cơ bản giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đã được các cấp, ngành của tỉnh duy trì và tổ chức thực hiện thường xuyên.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai

Trong tổ chức phong trào thi đua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, phát động thi đua và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm cho các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Có kế hoạch định hướng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm, phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; tập trung vào những lĩnh vực mang tính đột phá, tính bức thiết cần phải quan tâm chỉ đạo, triển khai nhằm giải quyết những khó khăn, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến được các đơn vị, địa phương tiến hành khá toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 10 tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điển hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người vùng đất đỏ bazan mộc mạc, kiên trung.


Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên trao Cờ thi đua của Chính phủ
cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Kết quả khen thưởng đã bảo đảm đúng định hướng về đối tượng khen thưởng và tính tương quan giữa các ngành, lĩnh vực, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Phần lớn lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn đến khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, cán bộ, công chức và người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, đã góp phần động viên kịp thời, tạo điều kiện cho những điển hình tiên tiến trong đơn vị, địa phương tham gia tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước.

Tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân, người lao động trực tiếp chiếm 75%, riêng các hình thức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên chiếm 60%; khen thưởng cá nhân lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng cấp huyện, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành chiếm tỷ lệ 21,8%... cho thấy tỷ lệ khen cho đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý và đối tượng là cá nhân trực tiếp sản xuất đã có chuyển biến tích cực, đang ở mức độ tương đương. Điều đó thể hiện chất lượng khen thưởng đã được nâng cao.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh Gia Lai 5 năm qua. Đồng thời, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu được tỉnh Gia Lai đề ra.


Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Đại hội

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình và có tính nêu gương thực sự. Tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động về cơ sở một cách triệt để với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghệ chế biến năng lượng tái tạo, du lịch. Tỉnh quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Đại hội đã thông qua danh sách 12 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Trong khuôn khổ Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh". Trong giai đoạn tới, tỉnh Gia Lai tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tạo phong trào hành động tự giác của toàn dân; suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai.

Với những nỗ lực không ngừng trong 5 năm qua, đã có 3 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được trao Cờ thi đua của Chính phủ.

Nguồn: Hồng Thiết (Bài đăng trên Tạp chí điện tử Thi đua - Khen thưởng)