Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Đồng Tháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

18:35 01/09/2020 | Lượt xem : 1450

Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu có 14 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo nông nghiệp Việt Nam)

Theo đánh giá tại Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, nhìn chung, địa phương đã triển khai thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt, mặc dù việc nâng cao các tiêu chí có nhiều khó khăn trong thời gian ngắn nhưng cấp ủy, chính quyền các xã quyết tâm, cam kết thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đến cuối năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, đã nhận được sự đồng tình của người dân trong công tác bảo vệ môi trường về phân loại rác, xử lý rác phù hợp và thực hiện cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường.

Kế hoạch cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc của các xã còn gặp phải khi triển khai thực hiện. Cụ thể: Trong sản xuất, việc liên kết tiêu thụ chưa thật sự bền vững, chưa có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn để định hướng phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt. Ngoài ra, một số tuyến đường nông thôn chưa đáp ứng trong việc vận chuyển hàng hóa tập trung; công tác duy tu, nạo vét các tuyến kênh chưa được thường xuyên.

Việc duy trì và nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở một số xã chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Nhiều địa phương chưa chủ động xây dựng, thực hiện các mô hình mới để tạo nét riêng và phù hợp với nhu cầu của người dân tại địa bàn quản lý; chủ yếu thực hiện và nhân rộng các mô hình làm điểm do cấp trên phát động.

Trong công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn ở nhiều địa phương chưa đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới cần có giải pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường nông thôn. Do phần lớn người dân chưa thực hiện tốt việc thu gom và phân loại rác cho phù hợp; việc ký hợp đồng trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn khó khăn, tỷ lệ người dân tham gia ít vì ngại chi phí vận chuyển thu gom cao do xe thu gom không di chuyển vào được các tuyến đường nhỏ, dân dư sống thưa thớt.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu có 14 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 03 xã (gồm: Mỹ Đông, huyện Tháp Mười; Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh; Định Yên, huyện Lấp Vò) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu. Phấn đấu mỗi xã đều có ít nhất 01 mô hình kiểu mẫu về vệ sinh môi trường.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội: rà soát, đánh giá thực tế các tiêu chuẩn quy định về hạ tầng kinh tế - xã hội của tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xác định đúng nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, bổ sung các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phục vụ cho sản xuất hàng hóa tập trung và sinh hoạt của người dân để tranh thủ các nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án và đẩy mạnh công tác xã hội hóa.

Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân: Tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vận động, khuyến khích hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch... của địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ giới thiệu công ty, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ theo hướng bền vững. Hỗ trợ công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; hỗ trợ đăng ký và ấp mã vùng cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận động con em trong độ tuổi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn nhàn rỗi cho các hộ dân còn khó khăn, có nguy cơ tái nghèo. Thực hiện đồng bộ các chính sách có liên quan nhằm hỗ trợ các hợp tác xã phát triển bền vững.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ quý IV năm 2018 đến năm 2020.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền động viên Nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói thoát nghèo; xây dựng tổ, nhóm giúp đỡ nhau làm kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Về giáo dục, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; “Phòng chống học sinh lưu ban, bỏ học; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp”; “Thi đua dạy tốt - học tốt”, … kết hợp thực hiện nhiều chương trình ngoại khóa, tạo điều kiện giúp học sinh hăng hái học tập, nâng dần chất lượng giáo dục.

Phát huy hơn nữa mối liên kết: Nhà trường - Gia đình - Xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục con em. Trong đó, nòng cốt là vai trò của các tổ chức Hội Khuyến học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh tạo môi trường thuận lợi trong học tập, giúp đỡ có hiệu quả các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ Dân phòng - Khuyến học nhằm quản lý tốt học sinh tại địa bàn. Duy trì tốt công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục.

Tuyên truyền các gia đình cho con em sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học lên Trung học phổ thông, bổ túc, học nghề; tham gia đào tạo nghề trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Về y tế, tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ, trang bị các thiết bị y tế tiên tiến và đội ngũ bác sĩ giỏi cho các tuyến bệnh viện huyện để nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh cho người dân, tạo lòng tin cho người dân tham gia tốt bảo hiểm y tế và công bằng cho mọi người dân khi đau ốm đều được chăm sóc, chẩn đoán, chữa trị chu đáo, trong đó đặc biệt quan tâm đến người nghèo.

Tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cả hộ gia đình và bảo hiểm học sinh trên địa bàn, phấn đấu đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm.

Về văn hóa, xây dựng kế hoạch, phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa ấp, liên ấp; tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, học tập cộng đồng với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, cùng xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở.

Về môi trường, tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp thông qua Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang môi trường như: trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng, cột cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường theo tiêu chí 03 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.

Tổ chức lồng ghép, gắn kết các chương trình khuyến nông với tuyên truyền, vận động người dân đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, bền vững, gắn kết phát triển du lịch sinh thái, miệt vườn. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng huyện tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm việc thải nước thải ở vùng nuôi thủy sản (cá tra, cá Điêu Hồng, ếch,...), ở các hộ gia đình chăn nuôi (kể cả nuôi nhỏ lẻ) không gắn liền với công tác xử lý chất thải đã gây ô nhiễm môi trường một số kênh, rạch gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Kết hợp tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại nông hộ trên địa bàn các xã (như thành lập các Tổ hợp tác, Tổ Thu gom rác ở các ấp trung chuyển đến điểm tập trung, khuyến khích hợp tác xã tham gia dịch vụ vệ sinh MT,…) nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chung; nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tập trung, giảm thiểu tối đa hậu quả ô nhiễm môi trường từ lượng rác thải này.

Kết hợp các nguồn vốn để hỗ trợ, vận động các gia đình sử dụng nước sạch, xây dựng các công trình vệ sinh thiết yếu: Nhà vệ sinh, nhà tắm, túi biogas (đối với hộ chăn nuôi).

Về an ninh trật tự - hành chính công, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự; phòng ngừa không để khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Tiếp tục thực hiện tốt công khai minh bạch các thủ tục hành chính để đem lại hiệu quả cao, từng bước tăng dần tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Phối hợp đồng bộ các ngành có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng quy định. Xây dựng mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả…

Anh Cao (Nguồn: Kế hoạch số 63/KH-UBND)