Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức

Để chuyển viên chức thành công chức cần phải làm những thủ tục gì?, điều kiện để chuyển?

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 16020

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 16020

Người gửi: 
Thái Nguyên
Nội dung: 

điều kiện chuyển viên chức thành công chức

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.948.997

Khách Online : 157