Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức

Để chuyển viên chức thành công chức cần phải làm những thủ tục gì?, điều kiện để chuyển?

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 16552

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 16552

Người gửi: 
Thái Nguyên
Nội dung: 

điều kiện chuyển viên chức thành công chức

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.540

Khách Online : 11.124