Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

14:47 25/11/2019 | Lượt xem : 6836

Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ.

Ông Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ. 

Điện thoại cơ quan: 024.37957042; số điện thoại di động: 094.297.3469; thư điện tử công vụ: tiepcanthongtin@moha.gov.vn. 

Tin khác