Thi đua yêu nước (70 năm)

Đại hội Thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ IV - 2015

09:45 05/10/2015 | Lượt xem : 4677

Sáng 28/9, Đại hội Thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng lần thứ IV - 2015 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam,Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ươngphát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015 tại Đại hội của Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP. Đà Nẵng, trong 5 năm qua (2010-2015), phong trào thi đua yêu nước TP. Đà Nẵng tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh hàng năm, làm cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2011-2015). TP cũng triển khai các phong trào thi đua theo sự kiện, chủ đề và từng đợt thời gian cụ thể,tiêu biểu là các phong trào như: Thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh; thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; thi đua thực hiện Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”,Chương trình xây dựng đời sống văn hóa, “Năm an sinh xã hội (từ 2011-2013), “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; thi đua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Qua các phong trào thi đua này, trong giai đoạn 2010 - 2015, Đà Nẵng đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, đáng chú ý là: Kinh tế duy trì tăng trưởng cao (GDP cao hơn mức trung bình cả nước và bằng 1,6 lần năm 2010), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ và nâng cao tỷ trọng hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, huy động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; quan tâm đầu tư và phát triển các lĩnh vực xã hội; tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực thi các chính sách xã hội nhân văn; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện đúng với tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác xây dựng hệ thống chính quyền được đẩy mạnh, năng lực tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao. Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội tiếp tục được nâng cao. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố…

Tại Đại hội,đồng chí Nguyễn Thiện Nhân -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng vàNhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể cán bộ,quân và dân TP. Đà Nẵng.

282 gương điển hình tiêu biểu cũng được lãnh đạo TP. Đà Nẵng khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội; trong đó có 20 tập thể xuất sắc tiêu biểu nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được của cán bộ, quân và dân TP. Đà Nẵng trong việc thực hiệu có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳngđịnh:Nét nổi bật của phong trào thi đua yêu nước tại TP. Đà Nẵng là có sự lãnh đạo sát sao, có hệ thống và hiệu quả, kịp thời của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phong trào được mở rộng trong hệ thống Đảng, chính quyền, các đoàn thể và trong toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặngHuân chương Độc lập hạng Nhất
cho đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng

Về nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Đà Nẵng cần quan tâm so sánh, đánh giá các lợi thế, tiềm năng với các địa phương khác, qua đó có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, tổ chức các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Đà Nẵng cần quan tâm tiến hành thăm dò, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên các lĩnh vực quản lý của Thành phố; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin cũng như khuyến khích nhân dân đóng góp xây dựng phát triển TP.../.

Tin, ảnh: Đình Tăng
http://dangcongsan.vn/