Thi đua yêu nước (70 năm)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ IV, giai đoạn 2011 - 2015

10:19 15/10/2015 | Lượt xem : 4539

Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ IV, giai đoạn 2011 - 2015.
 Đến dự có ông Mai Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Huỳnh Văn Nhị - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị, thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, cùng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 

Thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Mai Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho thiếu nhi

 Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Bình Dương chúc mừng Đại hội

Trong 5 năm qua, với chủ đề, phương châm thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đề ra. Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào lòng dân và trở thành phong trào quần chúng rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Thiếu nhi tặng hoa cho các đại biểu

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có chuyển biến tích cực. Vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng được phát huy. Nội dung phong trào thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương đề ra. Các tiêu chí thi đua từng bước được xây dựng cụ thể, thiết thực, thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với lực lượng công nhân, nông dân, những người trực tiếp lao động, sản xuất. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2015 thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giai đoạn 2016-2020, phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Trên cơ sở đó, tỉnh Bình Dương xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 - 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là một trong những đô thị phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

 Ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải được nâng lên một tầm cao mới, toàn diện và sâu rộng hơn. Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).
     
Đại hội đã giao lưu với các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 và ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua toàn quốc. UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 33 đơn vị; tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 43 cá nhân đại diện cho 74 tập thể và 507 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.
 
 
Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến

Ra mắt Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương dự Đại hội thi đua toàn quốc 

Ông Mai Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị

Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Đại hội 

Nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”. Thông qua phong trào thi đua yêu nước để xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện.
Thứ hai, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đề ra, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung xây dựng và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; đồng thời tập hợp, huy động đông đảo các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh và định hướng cho phong trào thi đua trong 5 năm tới là tập trung huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tranh thủ những thời cơ, vận hội mới để tiếp tục xây dựng Bình Dương phát triển nhanh, bền vững.
Để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, trong thời gian tới các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh phải hướng mạnh vào việc thực hiện các nhiệm vụ, đó là: tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị; huy động đông đảo các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhằm hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của tỉnh trước năm 2020; chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh con người Bình Dương thân thiện, sống có nghĩa tình, ứng xử văn minh, lịch sự; nâng cao ý thức, trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy tiêu chí “phục vụ nhân dân” để làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; các phong trào thi đua ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế còn phải góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mục đích cuối cùng của các phong trào thi đua chính là thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, con người phát triển, xây dựng Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, thân thiện với môi trường và cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Thứ ba là, không ngừng đổi mới phương thức, hình thức tổ chức phát động thi đua; xây dựng và phát động phong trào thi đua đa dạng, phong phú, rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội. Phong trào thi đua phải tạo được sự hưởng ứng sâu rộng của nhiều ngành, nhiều cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó, trước hết và đi đầu là từ lãnh đạo và các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trong khu vực ngoài nhà nước, các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, khoa học công nghệ... Xây dựng nhiều mô hình thi đua mới, sáng tạo, hiệu quả trong các địa bàn dân cư, các khu nhà trọ, các trang trại nông nghiệp,… trên địa bàn tỉnh.
Thứ tư là, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền các phong trào thi đua và điển hình tiên tiến. Quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến đối với những người trực tiếp lao động sản xuất, các hộ gia đình, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất phát từ các phong trào, từ thực tiễn đời sống, từ những công việc nhỏ nhất, bình thường nhất trong xã hội, nhằm tạo ra sức lan tỏa và huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.
Thứ năm là, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và gương mẫu tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, địa phương phát động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

 Mai Xuân

Nguồn: www.binhduong.gov.vn/