Thi đua yêu nước (70 năm)

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ VIII

09:49 05/10/2015 | Lượt xem : 4700

Ngày 30/9, thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VIII và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Gần 500 đại biểu là các anh hùng, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tham dự.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố 5 năm, giai đoạn 2010 - 2015, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tạo không khí thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể - Ảnh: Tường Vy

Trong những năm qua, phát huy truyền thống thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng quê hương Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn Hải Phòng đạt tốc độ bình quân 8,67%/năm. Trong lĩnh vực kinh tế đã có nhiều phong trào thi đua triển khai hiệu quả như "Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả", "Chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp", "Xây dựng nông thôn mới"... Đối với thi đua thực hiện 3 khâu đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ, cải cách hành chính, thành phố đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, cách làm hay áp dụng vào thực tế...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hải Phòng đã phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và huy động được nhiều nguồn lực. Chỉ tính riêng năm 2015, thành phố đã quyết định đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới là việc làm cụ thể để thực hiện chương trình. Đến nay, toàn thành phố đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều nông dân có những cách làm hay, sáng tạo, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh đã được khen thưởng kịp thời. Trong 5 năm qua, đã có 1.653 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý và Huân, Huy chương các loại; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng trong thời gian qua đạt kết quả chưa cao. Các phong trào thi đua phát động trong các lĩnh vực chưa thực sự rộng khắp, chất lượng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa ngang tầm. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến thiếu chủ động, còn mang tính hình thức, thiếu thuyết phục, chưa có sức thu hút đối tượng học tập và làm theo. Chất lượng công tác khen thưởng còn hạn chế.

Nhiệm kỳ 2016-2020, thành phố Hải Phòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thành phố phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua hướng vào đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển nhanh, bền vững, có đột phá; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng văn minh, hiện đại.

Tại đại hội 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 10 cá nhân là những gương mặt tiêu biểu được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI./.

Tường Vy
http://dangcongsan.vn/