Thi đua yêu nước (70 năm)

Đại hội thi đua yêu nước ngành Khoa học công nghệ lần thứ IV giai đoạn 2011 - 2015

14:24 05/10/2015 | Lượt xem : 4983

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ lần thứ IV giai đoạn 2011 - 2015.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Bộ KH&VN. (Ảnh BL)

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hơn 300 gương điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH&CN.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho biết, giai đoạn 2011 - 2015, các phong trào thi đua của toàn ngành đã có tác động tích cực đến công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp KH&CN. Bộ KH&CN đã từng bước tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách cho hoạt động của doanh nghiệp KH&CN. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động tiến hành các hoạt động đởi mới công nghệ hoặc được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để đổi mới công nghệ.

Bộ KH&CN cũng đã quan tâm thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ làm cầu nối gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Bộ để phát triển các chợ thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian công nghệ quy mô quốc gia …đã góp phần thúc đẩy cung cầu công nghệ, gia tăng số lượng và các giá trị giao dịch mua bán công nghệ giữa doanh nghiệp với viện, trường. Giá trị giao dịch công nghệ 3 sàn giao dịch chủ yếu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng giai đoạn 2010 - 2014 là 432,5 tỷ đồng và 99 triệu USD.

Cùng với đó, toàn ngành cũng thi đua hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn , quy chuẩn kỹ thuật , đẩy mạnh quản lý đo lường , chất lượng sản phẩm , hàng hóa và hoàn thiện hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ cũng tập trung chỉ đạo sát sao công tác tiếp nhận và xử lý dơn sở hữu công nghiệp, khuyến khích triển khai các biện pháp để tăng tốc độ xử lý đơn. Trong giai đoạn 2011 - 2015, đã tiếp nhận 192.283 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp,; xử lý169.152 đơn cấp văn bằng bảo hộ.

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn II có những tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy sáng tạo một cách rộng rãi. Qua 5 năm, Chương trình dã hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế cho 61 giải pháp/công nghệ ; tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ cho 109 đặc sản địa phương mang địa danh; thành lập 52 hiệp hội, hội để quản lý tài sản trí tuệ cộng đồng; tập huấn 30.000 lượt người; tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình của 49 địa phương với gần 3.0000 số phát sóng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung chỉ đạo các đợn vị tích cực chuẩn bị phương án đàm phán Hiệp định song phương với Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hiệp định đã được ký chính thức vào 5/2014, đạt được phương án cao nhất của Việt Nam đưa ra. Việc ký kết Hiệp định đã tạo điều kiện cho Việt Nam lựa chọn công nghệ hạt nhân tiên tiến, hiện đại nhất, được kiếm chứng và bảo đảm tuyệt đối an toàn…

Về phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, Bộ KH&CN tập trung thực hiện mục tiêu:Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đia khen thưởng.Làm tốt các chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng để động viên toàn ngành KH&CN thực hiện tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức về ý nghĩa vai trò công tác thi đua khen thưởng thông qua việc quán triệt sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN phát triển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: BL)

Phát biểu tại Đại hội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của Bộ KH&CN và cho rằng trình độ nghiên cứu và sản phẩm KH&CN Việt Nam trong một số lĩnh vực đã tiếp cận được tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Những ứng dụng KH&CN đã góp phần rõ rệt thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của các ngành, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế...

Tuy nhiên, thực trạng năng suất lao động của Việt Nam hiện thấp nhất trong khu vực, khoảng cách phát triển KH&CN của nước ta với khu vực và thế giới còn lớn. Mguyên nhân là do Việt Nam chưa tập trung cao độ cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đời sống, hàm lượng chất xám còn thấp. Điều đó đòi hỏi phải có sự đột phá về tư duy đối với KH&CN ở tất cả các cấp, các ngành chứ không chỉ riêng Bộ KH&CN.

Bởi vậy, trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua của Bộ KH&CN phải được cụ thể hóa bằng những con số, tiêu chí cụ thể. Trong đó tập trung vào các phong trào thi đua có tính chất mở đường cho phát triển KH&CN, mở đường cho sáng tạo, phát minh.

Theo Phó Chủ tịch nước, các phong trào thi đua của Bộ KH&CN là nhằm có nhiều sáng kiến, sáng tạo, phát minh, rút ngắn khoảng cách từ phát mình đến ứng dụng, tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thông tin, thông báo kết quả nghiên cứu, phổ biến rộng rãi các mô hình mới.

Đồng thời, khơi nguồn lực cho KH&CN thông qua việc huy động tiềm lực của các tập đoàn, doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học và thực hiện thành công chính sách liên kết 4 nhà, gắn KH&CN với nhà sản xuất, kinh doanh,làm tăng hàm lượng giá trị KH&CN trong mọi hoạt động để làm tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ KH&CN. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân tiêu biểu của Bộ KH&CN./.

Bích Liên
Nguồn: http://dangcongsan.vn/