Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng công tác thanh tra thuế, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước

11:51 22/12/2020 | Lượt xem : 153

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm chiếm hơn 23% số thu cả nước, phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao và triển khai tốt các mục tiêu cơ bản của thành phố trong bối cảnh chính sách thuế theo xu hướng giảm mức huy động, còn nhiều khó khăn trong tổ chức điều hành quản lý thuế, nhiều lĩnh vực hoạt động mới, đặc thù phát sinh mà chưa có đầy đủ những công cụ quản lý, nguồn lực hạn chế… do vậy, Cục thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra khai thác nguồn thu để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Thuế cả nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, hàng năm, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo phân tích rủi ro, chú trọng thanh tra, kiểm tra chuyên đề để nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính thuế, khuyến cáo kịp thời thông tin về các sai sót trong việc xác định nghĩa vụ thuế thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực để giúp các tổ chức, cá nhân có cùng ngành nghề, lĩnh vực, tính chất kinh doanh, nghiệp vụ phát sinh tương tự với các trường hợp sai sót nêu trên để doanh nghiệp có cơ sở tự rà soát, điều chỉnh số liệu kê khai thuế của mình theo đúng quy định của pháp luật thuế, góp phần giảm thiểu sai sót trong xác định nghĩa vụ thuế.

Kết quả giai đoạn 2016 - 2020 (tính đến 31/5/2020): Đã thanh tra, kiểm tra 91.727 doanh nghiệp, số truy thu và phạt được là 21.828 tỷ đồng, giảm lỗ 68.180 tỷ đồng, giảm khấu trừ 2.509 tỷ đồng, số thu bình quân trên 1 hồ sơ thanh tra là 1,32 tỷ đồng, số thu bình quân trên 1 hồ sơ kiểm tra là 169 triệu đồng. Giai đoạn 2016 - 2020 (tính đến ngày 31/5/2020) có số thu qua thanh tra, kiểm tra tăng 7% so với giai đoạn 2011 - 2015 . Triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với các ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động có rủi ro cao về thuế (năm 2015 có 13 chuyên đề, số lương doanh nghiệp được thanh tra là 444 doanh nghiệp, số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 249 tỷ đồng, giảm lỗ 1.290 tỷ đồng, giảm khấu trừ 15 tỷ đồng; năm 2016 có 16 lĩnh vực đã truy thu và phạt 2.337 tỷ đồng, giảm lỗ 1.401 tỷ đồng, giảm khấu trừ 64 tỷ đồng; năm 2017 có 24 chuyên đề trọng tâm, thu và phạt 1.379 tỷ đồng, giảm lỗ 1.328 tỷ đồng, giảm khấu trừ 57.7 tỷ đồng; năm 2018 có 10 chuyên đề trọng tâm, đã truy thu và phạt hơn 1.229 tỷ đồng, giảm lỗ 1.274 tỷ đồng, giảm khấu trừ 107 tỷ đồng; năm 2019 có 14 chuyên đề, đã truy thu và phạt hơn 735 tỷ đồng, giảm lỗ 1.180 tỷ đồng, giảm khấu trừ 40 tỷ đồng).

Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ kê khai hồ sơ giá chuyển nhượng theo các chính sách thuế hiện hành nhất là các quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 “Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” đến các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan, trên 3000 doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, đại lý thuế, các sở, ban, ngành và trên 1.500 công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao nhận thức và kỹ năng tác nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử: Đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2993/UBND-KT ngày 05/6/2017 về việc tăng cường công tác quản lý thuế về kinh doanh thương mại điện tử, Kế hoạch số 35/CT-KH ngày 16/7/2017 của Cục Thuế thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Chuyên đề chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nông lâm, thủy sản năm 2018: Phối hợp với cơ quan Hải quan để nắm thông tin và triển khai toàn ngành thực hiện theo Kế hoạch số 20/CT-KH ngày 20/4/2018 cảu Cục Thuế thành phố.

Bên cạnh đó, công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, giải quyết đơn thư tố cáo về thuế và công tác phối hợp với cơ quan Công an đã hỗ trợ và tăng cường đáng kể hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra (giai đoạn 2016 - 2020 đã xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ với 557 tổ chức, cá nhân, thu vào ngân sách nhà nước 126 tỷ đồng; giải quyết đơn thư tố cáo đối với 473 trường hợp, thu vào ngân sách nhà nước 943 tỷ đồng; phối hợp công an đã xử lý đối với 6.175 tổ chức, cá nhân, thu vào ngân sách nhà nước 995 tỷ đồng).

Qua thanh tra, kiểm tra đúc kết và thống kê những sai phạm phát sinh phổ biến đối với từng ngành nghề, hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, đã đăng thông tin khuyến cáo lên trang web của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để cộng đồng doanh nghiệp tra cứu tham khảo và chuyển thông tin khuyến cáo theo 5 lĩnh vực hoạt động đến hơn 57.928 doanh nghiệp (qua email) có hoạt động kinh doanh tương tự để rà soát, điều chỉnh kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật thuế và góp phần tạo sân chơi bình đẳng, công bằng xã hội.

Kết quả, cộng đồng doanh nghiệp có phản hồi tích cực và đồng tình ủng hộ, cho đây là việc làm mới, thiết thực hướng đến người nộp thuế. Và cũng qua đó, tham gia nhiều ý kiến sửa đổi chính sách, pháp luật thuế và triển khai thực thi pháp luật thuế, đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận.

Phát huy kết quả đạt được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Về công tác nội ngành:

Thứ nhất, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn quán triệt mục tiêu cơ bản của hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng đến doanh nghiệp, đồng hành cùng người nộp thuế đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp cố tình gian lận, trốn thuế, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục duy trì và phát huy việc rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, khuyến khích công chức có tính tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ.

Thứ ba, bố trí nguồn nhân sự hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;nghiêm túc thực hiện quy chế giám sát các đoàn thanh tra, giám sát nhật ký điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra theo hướng bố trí đoàn phù hợp với quy mô, tính chất của từng cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với các doanh nghiệp trọng điểm, quy mô lớn.

Thứ tư, tăng cường chất lượng phân tích chuyên sâu hồ sơ khai thuế, phân loại doanh nghiệp trọng điểm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác định rủi ro trọng yếu, hoạch định kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và thực hiện các chuyên đề chống thất thu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Gắn chặt việc thực hiện kế hoạch được giao với thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm làm động lực phát huy năng lực, trí tuệ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đối với người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu hướng đến doanh nghiệp, đồng hành cùng người nộp thuế, sự thay đổi sâu sắc trong tư duy và hành động, chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ” nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của người nộp thuế. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tôn trọng và thực hiện quan điểm không hình sự hóa các sai phạm hành chính.

Anh Cao (Tài liệu của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)