Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018 - 2020.​

12:14 19/10/2018 | Lượt xem : 772

File đính kèm: NHNN 4488 về OCOP.pdf

Tin khác