Ủy ban Dân tộc

Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Ủy ban Dân tộc

15:47 29/11/2012 | Lượt xem : 2413

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2413

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

(Theo Nghị định 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012)

 

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

2. Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Vụ Pháp chế;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Thanh tra;

6. Văn phòng;

7. Vụ Tổng hợp;

8. Vụ Chính sách dân tộc;

9. Vụ Tuyên truyền;

10. Vụ Dân tộc thiểu số;

11. Vụ Địa phương I;

12. Vụ Địa phương II;

13. Vụ Địa phương III;

14. Viện Dân tộc;

15. Báo Dân tộc và Phát triển;

16. Trung tâm Thông tin;

17. Tạp chí Dân tộc;

18. Trường Cán bộ dân tộc;

19. Nhà khách Dân tộc.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 là các đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ Khoản 14 đến Khoản 19 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III được thành lập 2 phòng trong vụ; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có Phòng và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.977

Khách Online : 399