Bộ Xây dựng

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

10:59 21/01/2013 | Lượt xem : 3800

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3800

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Theo Nghị định 62/2013/NĐ-CP, ngày 25/6/2013)

 

Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

2. Vụ Vật liệu xây dựng.

3. Vụ Kinh tế xây dựng.

4. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

6. Vụ Quản lý doanh nghiệp.

7. Vụ Pháp chế.

8. Vụ Hợp tác quốc tế.

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Văn phòng Bộ.

11. Thanh tra Bộ.

12. Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

13. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

14. Cục Phát triển đô thị.

15. Cục Hạ tầng kỹ thuật.

16. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

17. Cục Công tác phía Nam.

18. Viện Kinh tế xây dựng.

19. Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

20. Viện Kiến trúc quốc gia.

21. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

22. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

23. Báo Xây dựng.

24. Tạp chí Xây dựng.

25. Trung tâm Thông tin.

Các đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 17 là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ Khoản 18 đến Khoản 25 là các đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ. 

Các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 04 phòng trực thuộc.

Nguồn: chinhphu.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.321

Khách Online : 234