Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Cà Mau:Nỗ lực ít nhất 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

12:01 09/09/2020 | Lượt xem : 492

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Theo Kế hoạch, tỉnh Cà Mau cố gắng đến cuối năm 2020 có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương hoặc nhiều hơn 50% tổng số xã của tỉnh). Trong đó, có ít nhất 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; có ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 27 ấp trên địa bàn 05 xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi đề án theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ đạt chuẩn nông thôn mới.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đối với chương trình đến năm 2020 nói riêng và giai đoạn 05 năm (2016 - 2020) nói chung trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình năm 2020 sát với thực tế của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.


Anh Cao