Thi đua yêu nước (70 năm)

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015

14:21 27/10/2015 | Lượt xem : 6313

Sáng hôm nay (ngày 24/7), Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội.

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tặng Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến 
giai doạn 2011 - 2015

Đại hội biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham dự Đại hội, ngoài đại biểu là khách mời, số lượng đại biểu được triệu tập là 550 người bao gồm: Đại diện các tập thể điển hình tiên tiến đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động trong giai đoạn 2011 - 2015; Các cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động trong giai đoạn 2011 - 2015; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. 

 

Chị Khang Thị Lỳ, nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã Hồ Bốn, Bưu điện tỉnh Yên Bái 
tham luận tại Đại hội

Đại hội tôn vinh, khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Đây là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ lựa chọn trong số những cá nhân điển hình tiên tiến do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu từ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, trong đó ưu tiên suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc và chú trọng cá nhân là người lao động trực tiếp sản xuất ở vùng sâu, vùng xa và cá nhân là người dân tộc thiểu số theo tinh thần của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý, trong số 20 người được tôn vinh, có tới 5 cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vinh dự được nhận bằng bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước lần này. Đó là các cá nhân: Kháng Thị Lỳ, nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã Hồ Bốn, Bưu điện huyện Mù Căng Chải, Bưu điện tỉnh Yên Bái; Hồ Thị Lan Hương, Tổ trưởng Tổ TTBH số 1 Bưu điện Trung tâm, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Lợi, Bưu tá tổ khai thác 1, Bưu điện Trung tâm 4, Bưu điện TP Hà Nội; Tạ Quang Thuận; Đội trưởng Đội khai thác trong nước, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện tại TP Hồ Chí Minh; Ngô Quang Thừa, Nhân viên vận chuyển Bưu điện huyện Phú Quốc, Bưu điện tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, công tác thi đua khen thưởng của chúng ta đã có tầm quan trọng đặc biệt. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho một phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta có thể khẳng định những thành quả to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trong phạm vi cả nước”.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT đã tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và Pháp luật về thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua có nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, bám sát với nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra, có sức thuyết phục lôi cuốn toàn ngành tham gia. Giai đoạn 2011 - 2015, công tác thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, tạo ra nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của ngành TT&TT và sự phát triển chung của đất nước.

Đối với lĩnh vực bưu chính, mặc dù gặp nhiều thách thức và khó khăn nhưng mạng lưới bưu chính luôn hoạt động ổn định, chất lượng được đảm bảo, từng bước mở rộng phục vụ đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu trao đổi thông tin, giao lưu của nhân dân.

Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2015 của ngành TT&TT, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị năm 2013 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và nội dung khen thưởng để nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể cá nhân. Hai là, tổ chức phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với chỉ tiêu phát triển của từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng đơn vị cơ sở. Ba là, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Cần chú trọng khen thưởng người lao động sản xuất trực tiếp, khen thưởng các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số… Bốn là, củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác thi đua khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

“Với kết quả thành công của Đại hội, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, phát huy những thành quả đạt được, Chính phủ tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT thời gian tới nhất định sẽ đạt nhiều thành tích to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước” Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp Đại hội, Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua “Học tập điển hình tiên tiến, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Giai đoạn 2011 - 2015 có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 103 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ dẫn đầu trong phong trào thi đua hàng năm; 928 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm; 13 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 111 tập thể được tặng Huân chương Lao động các hạng; 231 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 43 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015; 1.679 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 335 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 418 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4.800 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng… ngoài ra còn có hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu tập thể xuất sắc, cá nhân lao động xuất sắc của Bộ, của các Bộ, ngành…

 

Quốc Bảo

Nguồn: http://www.vnpost.vn/