Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Nội vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá Tải file đính kèm

14:15 01/10/2020 | Lượt xem : 650

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020 và triển khai tới toàn thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đặc biệt chú trọng tới các cơ sở giáo dục của Bộ tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên, sinh viên các cơ sở giáo dục về tác hại của thuốc lá.
Pano tuyên truyền không hút thuốc lá tại Bộ Nội vụ

Trong những năm qua, Bộ Nội vụ đã kết hợp tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá với nguy cơ cháy nổ tại cơ quan do hút thuốc bất cẩn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đưa các nội dung không hút thuốc lá tại công sở vào Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc của các đơn vị, Quy chế quản lý trụ sở cơ quan. 

Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ; đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ và của các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên trong Bộ về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá và giám sát tình hình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ.

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên trong Bộ hiểu biết về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên trong Bộ hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường; các bệnh do hút thuốc gây ra. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục trong Bộ thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Nội vụ yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thông tin về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuyên truyền các tâm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ; xây dựng các pano, áp phích, tờ rơi về các quy định của pháp luật, quy định cấm hút thuốc, xử phạt vi phạm quy định, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh; các bệnh liên quan đến thuốc lá; các giải pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá… Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục trong Bộ. Tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục./.

Phương Linh