Chuyển đổi số

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia

16:32 07/10/2022 | Lượt xem : 1269

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.
Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

STTTên ấn phẩmĐường dẫn
1LogoXem
2BackdropXem
3Băng rônXem
4StandeeXem
5PhotoboothXem
6Avatar frameXem
7Popup/VideoXem
8Poster Tháng tiêu dùng sốXem