Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

10:45 19/05/2015 | Lượt xem : 7120

-          Xem toàn văn Biểu mẫu tại file đính kèm: Tại đây

-          Xem toàn văn file Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ: Tại đây

Tin khác