Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Báo cáo tóm tắt kết quả PAR INDEX 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19:49 30/05/2017 | Lượt xem : 4909


Xem toàn văn báo cáo: Tại đây
Tham luận tại Hội nghị:  Bộ Tài Chính ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư phápHà Nội;
                                         Thành phố Hồ Chí MinhHải Phòng; Quảng NinhĐà Nẵng; Cần Thơ