Biểu mẫu

Báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2019

11:20 03/03/2020 | Lượt xem : 3335

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 1008/BNV-TH Tại đây Tải về
Số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền (Biểu mẫu số 0103a.N/BNV-TCHC) Tại đây Tải về
Số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền (Biểu mẫu số 0103b.N/BNV-TCHC) Tại đây Tải về
Số liệu số lãnh đạo chủ chốt là nữ (biểu mẫu số 0104.K/BNV-TCHC) Tại đây Tải về
Số liệu số Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chỗ là nữ (biểu mẫu số 0105.K/BNV-TCHC) Tại đây Tải về
Số liệu các cơ quan nhà nước (có Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tối cao) có từ 30% lao động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Biểu mẫu số 0106.N/BNV-TCHC) Tại đây Tải về

Tin khác