Báo cáo Cải cách hành chính quý, năm

Báo cáo số 6466/BC-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

15:06 24/12/2019 | Lượt xem : 6690

File đính kèm.

Báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
Báo cáo tóm tắt tình hình công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
Phụ lục tổng hợp đề xuất, kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương Tải về