Biểu mẫu

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2016

15:23 15/12/2016 | Lượt xem : 2541

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2541
Xem toàn văn Công văn số 5772/BNV-ĐT: Tại đây

Tải file Biểu mẫu: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.683

Khách Online : 11.222