Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

​Công văn số 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016 - 2020

14:41 22/10/2018 | Lượt xem : 802

Tin khác