Tin-covid19

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19

09:21 29/10/2020 | Lượt xem : 1843

Ngày 27/10, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 5655/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19.
Phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và các văn bản có liên quan, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiệt tốt thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong công chức, viên chức, người lao động.

Tại Văn bản số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, các cấp, mọi người dân không được chủ quan trong mọi trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại ở nước ta nhất là tại trường học, bệnh viện, các đô thị lớn…, tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh Việt Nam, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.

Nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực, nhất là trong bối cảnh mùa đông đang cận kề, dịch bệnh tại nhiều nước đang bùng phát trở lại. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao như: Xử lý nhanh thủ tục đón chuyên gia, nhà đầu tư nhập cảnh; hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin phòng dịch; lập hệ thống tổng đài tự động đa ngôn ngữ hướng dẫn phòng, chống dịch; lập danh sách người Việt bị kẹt ở các nước và phương án đón về nước; nghiên cứu thuốc, vắc xin, phác đồ điều trị. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm việc mua sắm thiết bị sinh phẩm phòng, chống dịch theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng phải vào cuộc vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan…/.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo