Tin-covid19

Trung tâm Thông tin đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

20:52 10/04/2020 | Lượt xem : 2998

Ngày 10/4, Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ đã có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.

Theo báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ, Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin đã chỉ đạo các tổ chức trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin nghiêm túc thực hiện Thông báo số 172-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ.

Trung tâm Thông tin đã ban hành công văn số 145/TTTT-HCTH về việc phân công lãnh đạo Trung tâm Thông tin trực cơ quan từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh làm việc trực tuyến; đảm bảo việc tiếp nhận văn bản đi, đến tại đơn vị, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị. Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể: khai báo, báo cáo dịch; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế tầng làm việc; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ cá nhân; kiểm soát người ra vào Trung tâm Thông tin.

Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để kịp thời đưa ra các quyết định quản lý phù hợp trong thời gian dịch COVID-19 chưa kết thúc. Bố trí viên chức trực, đảm bảo đường truyền ổn định và an toàn an ninh các hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin, truyền thông, Trung tâm Thông tin đã xây dựng chuyên mục “Bộ Nội vụ chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ để tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ và có thông tin xuyên suốt tới các Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Thông tin cũng đã thực hiện việc khai báo tiếp xúc với các đối tượng nhiễm, nghi nhiễm, bị cách ly, có người nhà bị cách ly, đến địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế đối với các công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Tính đến ngày 10/4/2020, Trung tâm Thông tin không có đối tượng thuộc diện cách ly và chưa có đối tượng bị nhiễm bệnh./.

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo