Tin-covid19

Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

08:39 16/07/2021 | Lượt xem : 1774

Chiều ngày 15/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Tham dự Lễ bàn giao có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng; một số thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Lễ bàn giao

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến nay, đã đạt kết quả đáng trân trọng và Lễ bàn giao kết quả diễn ra sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Tại Lễ bàn giao này, Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê sẽ tiếp nhận, kiểm tra kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng và tiến hành thẩm tra, nghiệm thu kết quả.

Ông Nguyễn Trung Tiến đề nghị Bộ Nội vụ tiếp nhận kết quả, đánh giá và nêu rõ yêu cầu đối với kết quả điều tra cơ sở hành chính; đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, hoàn thiện và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

Đại tá Đào Thanh Bình báo cáo tại Lễ bàn giao

Báo cáo kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đào Thanh Bình, đại diện Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng cho biết, trên cơ sở Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, đặc thù của các đơn vị trong Quân đội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong Bộ Quốc phòng đã ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong Bộ Quốc phòng. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo Tống điều tra Trung ương tố chức. Đã xây dựng Kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, đã làm tốt công tác biên soạn tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra năm 2021 sát với tính đặc thù trong Bộ Quốc phòng; in ấn, cấp phát tài liệu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng để triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra năm 2021.

Công tác Tổng điều tra trong Bộ Quốc phòng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát; áp dụng công nghệ thông tin để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và rút ngắn tiến độ thực hiện công tác Tổng điều tra trong Bộ Quốc phòng. Đến thời điểm này, các tài liệu, dữ liệu Tổng điều tra trong Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng bàn giao cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại Lễ bàn giao

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Bộ Nội vụ đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Thống kê, từ giai đoạn chuẩn bị cho việc triển khai cuộc điều tra đến giai đoạn thu thập thông tin và nghiệm thu, bàn giao kết quả.

Bộ Nội vụ tiếp nhận kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng và sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo cho tới khi hoàn thành tốt đẹp cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) Nguyễn Trung Thành phát biểu tại Lễ bàn giao

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, triển khai nhiệm vụ điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Bộ Quốc phòng đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra để cùng nhau tháo gỡ.

Đại tá Nguyễn Trung Thành đề nghị Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê tiếp nhận kết quả điều tra và đảm bảo dữ liệu được quản lý dưới dạng “Mật” sau khi bàn giao; số liệu thống kê sẽ được sử dụng đúng mục đích, góp phần vào việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao:


Bộ Nội vụ tiếp nhận kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ Bộ Quốc phòng


Tổng Cục Thống kê tiếp nhận kết quả điều tra kinh tế năm 2021 từ Bộ Quốc phòng

Các đại biểu dự Lễ bàn giao chụp ảnh lưu niệm

Thanh Tuấn

Khuyến cáo