Tin-covid19

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Lượng

16:48 01/09/2021 | Lượt xem : 2364

Ngày 01/9, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 895/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ (khen thưởng quá trình cống hiến) theo quy định  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
Theo đó, thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Văn phòng Bộ đề nghị đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ để xin ý kiến của Nhân dân từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội./.

Xem Báo cáo thành tích của ông Nguyễn Văn Lượng trong File đính kèm dưới đây:

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Báo cáo thành tích Tải về

Khuyến cáo