Tin-covid19

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

15:52 19/03/2020 | Lượt xem : 3567

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 1391/TB-BCĐ thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ngày 16/3/2020.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 16/3/2020 (Ảnh: Phương Hằng)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Thông báo số 1257/TB-BNV ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động có ý thực tự khai báo về quá trình tiếp xúc đối với người nhiễm COVID-19 để chủ động cách ly tại nhà hoặc khai báo với cơ quan y tế theo quy định, công khai ở mức độ cho phép các đối tượng nghi ngờ, các trường hợp đo thân nhiệt cao, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tham mưu, chuyển dần các các cuộc họp trực tiếp sang họp trực tuyến, học trực tuyến.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết đầy đủ và nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành nhằm hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện đông người. Kịp thời nêu gương những đơn vị, cá nhân làm tốt, có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, phê bình những cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Trong thời gian hiện nay, các cơ quan, đơn vị hạn chế tiếp khách quốc tế, đặc biệt các khách đến từ các vùng/quốc gia đang có dịch (trường hợp cần thiết phải có báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng).

Tuyệt đối không để dịch lây lan thiếu kiểm soát

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ động rà soát các căn cứ pháp lý để có cơ chế chính sách cho các công chức, viên chức, người lao động nghỉ cách ly tại nhà và công chức, viên chức, người lao động có cơ chế làm việc trực tuyến ở nhà.

Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí ngay kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch, có thể lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên.
 
Các đơn vị: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ động triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, thành lập Tổ công tác để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản để ứng phó tại đơn vị mình và báo cáo Ban Chỉ đạo. Các đơn vị phải chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có công chức, viên chức người lao động bị nhiễm, bảo đảm phản ứng nhanh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

Cùng với đó, thực hiện công tác báo cáo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần tại đơn vị gửi về cơ quan Thường trực (Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Bộ) trước 15h hàng ngày (báo cáo ngày) và trước 15h thứ 6 hàng tuần (báo cáo tuần) để tổng hợp, báo cáo.

Đối với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án trước mắt và lâu dài, trước mắt cần đưa ra một số giải pháp, rà soát lại tình hình ở các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (cần có sổ tay ghi chép những người ra vào trụ sở). Tổng hợp, báo báo định kỳ, đột xuất và có kiến nghị với Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo công chức, viên chức toàn quốc tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên Bộ cử một số đoàn viên tham gia lực lượng phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Thường trực Đảng ủy Bộ xem xét, cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở phù hợp với tình hình phòng, chống dịch và đảm bảo thời gian theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tăng cường công tác truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ và có thông tin xuyên suốt tới các Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo