Tin-covid19

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

22:17 16/03/2020 | Lượt xem : 3652

Sáng ngày 16/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp bàn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 tại Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.
Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực Bộ Nội vụ đã trao đổi, bàn về các biện pháp ứng phó hiện nay đang triển khai  tại các đơn vị và đưa ra các giải pháp, kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Nội vụ. 

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1172/BNV-VP ngày 08/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới và Thông báo số 1257/TB-BNV ngày 12/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết đầy đủ và nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống dịch; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành nhằm hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện đông người. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng yêu cầu các đơn vị: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ động triển khai phòng chống dịch COVID 19 tại các đơn vị, thành lập Tổ công tác để chỉ đạo  xây dựng kế hoạch, kịch bản để ứng phó tại đơn vị mình và báo cáo Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể để chuyển các cuộc họp Bộ sang họp trực tuyến, giao Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí ưu tiên đảm bảo cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Nội vụ.


Quang cảnh buổi họp 


Phương Hằng


Khuyến cáo