Tin-covid19

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp tục đẩy mạnh làm việc trực tuyến phòng, chống COVID-19

20:52 10/04/2020 | Lượt xem : 2487

Ngày 10/4, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Nội vụ.

Tuyên truyền kịp thời đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Thông báo kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh làm việc trực tuyến; công tác quản trị công sở, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được duy trì thường xuyên; công tác tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh luôn được duy trì như: đo thân nhiệt; vệ sinh khu vực làm việc, phòng làm việc hàng ngày; nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức họp giao ban trực tuyến vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các đơn vị; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch công tác.

Văn phòng Cục phối hợp với Công đoàn cơ quan Cục mua khẩu trang chống giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp để cấp phát cho công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Cục.

Tính đến ngày 10/4, 100% công chức, viên chức, và người lao động thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã khai báo y tế và không có các trường hợp phát sinh liên quan đến các nguồn lây nhiễm cũng như các Thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo