Tin-covid19

Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

21:18 29/09/2022 | Lượt xem : 2375

Chiều ngày 29/9, tại Trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Đại Hội.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Cấn Thị Bích, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương.


Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Báo cáo); Báo cáo kiểm điểm cấp ủy; Quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ, Lãnh đạo Vụ, Ban Chấp hành Công đoàn đã tạo được sự đồng thuận cao thể hiện được sự đoàn kết và thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi bộ. Chi ủy Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị, các đảng viên cơ bản có nhận thức đúng đắn trong việc đề ra các định hướng công tác cũng như giải quyết các nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã thực hiện tốt, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong Chi bộ Vụ và tổ chức triển khai thực hiện, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Vụ.

Trong sinh hoạt Chi bộ đã thông báo tình hình chính trị trong nước, quốc tế, nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Tập thể Cấp ủy đã có sự đồng thuận, nhất trí cao; có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, động viên, nhắc nhở kịp thời đảng viên, công chức duy trì kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Do vậy, tạo được sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực cao trong toàn Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đảm bảo đúng quy định; các đảng viên trong quá trình xem xét, kết nạp vào đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác được giao.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: (1) Hoàn thành 100% các nội dung công việc theo kế hoạch hàng năm đúng tiến độ thời gian để thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; (2) Phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; (3) Phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong đó có 15% đến 20% đạt danh hiệu "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; (4) Kiện toàn, bổ sung đủ đội ngũ lãnh đạo quản lý của Vụ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác và cơ cấu được Ban Cán sự đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ phê duyệt; (5) Kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng…


Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, với tư cách vừa là Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách vừa là đảng viên Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương đã đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ trưởng yêu cầu và mong muốn tập thể Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, cùng nhau đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ nhất trí cao với Báo cáo chính trị; đồng thời, đã đóng góp nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị và trình bày các tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao những thành tích và nỗ lực mà Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được đề ra từ Đại hội nhiệm kỳ trước từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cho tới công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cũng thể hiện sự nhất trí đối với những phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, đề nghị các đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy nhằm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Tiến Đạo trao đổi, nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung để Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể:

Một là, sáng suốt lựa chọn những người có đủ phẩm chất, đạo đức, kinh nghiệm vào Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư khoá mới để lãnh đạo Chi bộ và toàn thể đảng viên, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hai là, về tổ chức sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương cần quan tâm và đổi mới các nội dung sinh hoạt chuyên đề ở những lĩnh vực khác nhau.

Ba là, Chi ủy khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy truyền thống lịch sử của Vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng nhiệm vụ của Vụ.

Bốn là, sau Đại hội, Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương cần ban hành chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra trong Báo cáo chính trị. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ gửi về đảng uỷ bộ phê duyệt theo quy định.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Vụ Chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Phan Trung Tuấn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Nguyễn Khánh Hoàn được bầu làm Chi ủy viên.


Các đại biểu quyết tại Đại hội


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Anh Cao

Tin khác

Khuyến cáo