Tin-covid19

Các tôn giáo ủng hộ hơn 15 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

20:52 10/04/2020 | Lượt xem : 2740

Ngày 10/4, Ban Tôn giáo Chính phủ có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.
Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến

Theo báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19 của Bộ Nội vụ chiều ngày 06/4/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đang triển khai lắp đặt 01 phòng họp trực tuyến đảm bảo đường truyền kết nối với Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Ban; tiếp tục thông báo và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, của Trưởng ban, các hướng dẫn và khuyên cáo của ngành Y tế, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là của thành phố Hà Nội, tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, đối với lãnh đạo Ban và lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực luân phiên làm việc tại cơ quan, đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả theo chương trình công tác đã được phê duyệt và theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; không để chậm trễ, quá hạn đối với các công việc đã được duyệt và được giao xử lý…

Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh, thông báo và rà soát trong cơ quan để đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh được hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lây nhiêm dịch bệnh trong cơ quan; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiêt cho việc phòng, chống dịch bệnh và các phương án nếu có hiện tượng hoặc nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan.

Đã ban hành 06 văn bản hướng dẫn

Tiếp tục hướng dẫn và đề nghị các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chủ động nắm tình hình, diễn biến công tác phòng chống dịch COVID-19 của các giáo hội. Kịp thời nắm bắt thông tin để báo cáo lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ; phối hợp cùng địa phương, tổ chức tôn giáo xử lý những cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong sinh hoạt tôn giáo.

Đến ngày 10/4/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành 06 văn bản gửi các tổ chức tôn giáo và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ủng hộ hơn 15 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, các tổ chức tôn giáo cơ bản chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của các cơ quan chức năng và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19, đã ngừng việc tổ chức các cuộc lễ có tín đồ tham dự tại các cơ sở thờ tự tôn giáo, chuyển sang tổ chức lễ trực tuyến trên các trang truyền thông của giáo hội và hướng dẫn tín đồ tham dự lễ trực tuyến, hạn chế đi ra ngoài để phòng, chống lây lan dịch bệnh kể cả lễ trọng như lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành; lễ Phật đản trong Phật giáo; tết Chôl Chnăm Thmây trong đồng bào Khmer Nam Bộ; nhiều tổ chức tôn giáo đã tạm dừng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên theo quy định của Hiến chương, Điều lệ...

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo đã tích cực hưởng ứng chủ trương chung trong công tác phòng, chống dịch dịch, tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia ủng hộ tiền và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 10/4/2020, theo thống kê sơ bộ, các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 15 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế có giá trị khác. Đáng chú ý, mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng một số tín đồ Tin lành người Mông, người Dao ở Bắc Sơn (Lạng Sơn) và tín đồ người dân tộc thiểu số thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) của tỉnh Cao Bằng đã quyên góp, ủng hộ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền gần 100 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, chức sắc, chức việc các tôn giáo còn tích cực vận động tín đồ tham gia nhắn tin ủng hộ cho quỹ phòng, chống COVID-19 qua Tổng đài 1407 theo sự vận động, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo