Tin-covid19

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ

18:21 27/01/2023 | Lượt xem : 3579

Sáng ngày 27/01, ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, tại trụ sở Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã gặp mặt đầu xuân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Cùng dự Buổi gặp mặt có các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị khối cơ quan Bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Buổi gặp mặt

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tình hình Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023

Tại Buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Bộ Nội vụ. Theo đó, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phi. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết. Bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện tốt phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ…

Trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (trước, trong và sau Tết) toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; không sử dụng xe công, thời gian hành chính đi lễ hội.

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ đã bắt tay ngay vào công việc của những ngày đầu Xuân Quý Mão, khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc theo kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, các Thứ trưởng và toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tự Buổi gặp mặt

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ lời chúc tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết của lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đặc biệt là việc triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Bộ Nội vụ để đón Tết an toàn, tiết kiệm, văn minh, hạnh phúc, vui tươi, lành mạnh và đầm ấm; đặc biệt là các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ bắt tay triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2023, khối lượng công việc và nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được giao là lớn và nặng nề, vì vậy, toàn thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngoài các nhiệm vụ được giao thường xuyên với yêu cầu đạt hiệu quả cao nhất, cần tập trung vào Ba đột phá là: (1) Tập trung hoàn thiện thể chế; (2) Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; (3) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bốn trọng tâm là: (1) Công vụ, công chức; (2) Cải cách hành chính; (3) Thanh tra, pháp chế; (4) Thực hiện cho bằng được hiệu quả Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ để đem lại thành công chung cho Bộ, ngành Nội vụ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần chú ý, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện sớm, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được giao. Cụ thể:

Thứ nhất, công việc ưu tiên hàng đầu là trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội bộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, đồng thời báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện. Cùng với việc này, Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi một cách toàn diện thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, khẩn trương ban hành bộ cơ chế, chính sách cho việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, tập trung thúc đẩy cải cách hành chính, trong đó có nhiều nhiệm vụ cần triển khai, đồng thời sớm tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào cuối Quý I/2023.

Thứ ba, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực vị trí việc làm. 

Thứ tư, xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.

Bộ trưởngPhạm Thị Thanh Trà mong muốn, trong năm 2023, với nhiệm vụ, trọng trách được giao trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự nỗ lực của toàn ngành Nội vụ phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ trong 78 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 và tinh thần của năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới, Bộ, ngành Nội vụ sẽ đạt nhiều thành công và đem đến vinh dự mới, thắng lợi mới, hi vọng mới, dấu ấn ý nghĩa trong năm Quý Mão.

Quang cảnh Buổi gặp mặt

Tại Buổi gặp mặt, theo phong tục cổ truyền của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã “mừng tuổi” toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.


Một số tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới tại Buổi gặp mặt:


Anh Cao


Khuyến cáo