Tin-covid19

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Công văn số 3616-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

15:08 24/08/2022 | Lượt xem : 2103

Ngày 23/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 380-CV/BCSĐ về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Thường vụ Đảng ủy và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị:

Thứ nhất, thực hiện Quy chế phối hợp, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo và tổ chức thực hiện, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Công văn số 3616-CV/BTGTW đến các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.

Thứ hai, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Công văn số 3616-CV/BTGTW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Thứ ba, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nâng cao chất lượng thông tin hướng dẫn điều trị người bị nhiễm COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm tính khoa học, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ.

* Nhận định, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó định đoán và đã bùng phát trở lại ở một số quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn xã hội thời gian qua, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước sự xâm nhập biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu lực, hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Trước tình hình đó, để tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, ngày 15/8/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 3616-CV/BTGTW về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chínht rị - xã hội Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương…

 

Anh Cao

Khuyến cáo