Tin-covid19

Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

13:49 13/03/2020 | Lượt xem : 3238

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, ngày 12/3, Văn phòng Bộ ban hành Thông báo số 1257/TB-BNV truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, hạn chế đi công tác đến vùng có dịch. Trong trường hợp cần thiết phải báo cáo danh sách về Văn phòng Bộ để theo dõi. Đối với người đứng đầu đi công tác phải trực tiếp báo cáo xin phép Bộ trưởng trước khi đi, đồng thời báo cho Văn phòng Bộ để tổng hợp, cập nhật báo cáo theo quy định.

Yêu cầu tất cả công chức, người lao động và khách đến làm việc tại cơ quan Bộ khi tiếp xúc với người khác hoặc đi lại ở khu vực chung, trong thang máy bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng, chống lây lan dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với khách đến làm việc với các đơn vị thuộc quan Bộ, đề nghị các đơn vị phân công công chức tiếp và làm việc tại Phòng khách tầng 1 hoặc Bộ phận Một cửa của Bộ, không đưa lên các phòng làm việc. Trường hợp khách đến họp tại cơ quan Bộ, đơn vị chủ trì mời họp phải báo cáo danh sách về Văn phòng Bộ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch COVID-19.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Bộ trưởng yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế (nếu được yêu cầu); nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Các cá nhân hạn chế tiếp xúc chỗ đông người (như dự tiệc cưới, tang lễ,.. ); đồng thời, phải chủ động và tự giác khai báo việc có tiếp xúc đối với đối tượng thuộc nhóm F0, F1, F2, F3..., trường hợp không tự giác khai báo, nếu phát hiện được sẽ bị xử lý nghiêm theo đề xuất của Bộ Tư pháp và Bộ Y tế.


Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt tất cả mọi người vào trụ sở cơ quan Bộ

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người vào trụ sở cơ quan Bộ làm việc. Trường hợp người phải đo thân nhiệt không tuân thủ yêu cầu của nhân viên y tế thì phải kiên quyết yêu cầu chấp hành và tổng hợp danh sách báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý nghiêm minh. Đồng thời, Văn phòng Bộ thông tin công khai về các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của Bộ thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định.

Giao Công đoàn cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc cấp khẩu trang miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ sử dụng đến khi công bố hết dịch.../.

Xem toàn văn Thông báo số 1257/TB-BNV đính kèm theo dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Thông báo số 1257 Tải về

Khuyến cáo