Tin-covid19

Bộ Nội vụ thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

17:06 26/03/2020 | Lượt xem : 2994

Ngày 25/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1542/BNV-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia. 

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt toàn bộ nội dung Thông báo 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người. 

Các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội./.

Xem toàn văn Công văn số 1542/BNV-VP và Thông báo số 122/TB-VPCP dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Công văn số 1542/BNV-VP Tải về
Thông báo số 122/TB-VPCP Tải về

Khuyến cáo