Tin-covid19

Bộ Nội vụ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà

21:12 31/03/2020 | Lượt xem : 2193

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 31/3/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1674/BNV-VP gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc triệt để các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của Bộ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể các cá nhân và gia đình công chức, viên chức, người lao động của đơn vị gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch.

Ngoài ra, kể từ ngày 01/4/2020, các đơn vị bố trí cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, cụ thể: Đối với lãnh đạo Bộ, theo sự phân công của Bộ trưởng. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, hằng ngày bố trí lãnh đạo trực luân phiên để xử lý công việc. Đối với bộ phận văn thư của Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc, hằng ngày phải phân công người trực để tiếp nhận và xử lý văn bản đến, văn bản đi của cơ quan theo quy định. Đối với bảo vệ cơ quan, bố trí người trực luân phiên để bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, tăng cường đề cao cảnh giác trong việc phòng, chống cháy nổ, đề phòng kẻ gian lợi dụng việc phòng chống dịch COVID-19 để trộm cắp tài sản. Các đồng chí lái xe riêng của lãnh đạo thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ khi có lệnh điều động xe. Chỉ bố trí 01 lái xe chung trực tại cơ quan. Các đối tượng khác, không phải đến cơ quan, song khi cần thiết phải có mặt tại cơ quan theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.

Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo yêu cầu phục vụ làm việc trực tuyến và hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời tình hình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến dịch COVID-19 có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và danh sách trực hằng ngày của đơn vị về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (qua Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 - đồng chí Đỗ Văn Phong - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị, số điện thoại: 0949380068, email: dovanphong_vp@moha.gov.vn).

 

Anh Cao

Tin khác

Khuyến cáo