Tin-covid19

Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021 và đầu năm 2022

18:15 23/12/2021 | Lượt xem : 3679

Ngày 22/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 6587/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Theo đó, thực hiện Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút Sars-CoV-2; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong dịp cuối năm, Lễ Giáng sinh, Tế Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Thứ hai, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khi làm việc có tiếp xúc từ 02 người trở lên trong trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về phòng, chống dịch nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch của công chức, viên chức, người lao động trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

 

Anh Cao

Khuyến cáo