Tin-covid19

Bộ Nội vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới

15:36 09/03/2020 | Lượt xem : 3511

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tại Văn bản số 1172/BNV-VP ngày 08/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, trước tình hình diễn biễn mới, phức tạp của dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực phòng, chống dịch hiệu quả; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân bình tĩnh, làm theo đúng những hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế khuyến cáo; không nên có những phản ứng thái quá; tuyệt đối không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thông báo về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi về từ nơi có dịch hoặc có người thân trở về từ vùng dịch, có tiếp xúc gần với những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh để triển khai các biện pháp cách ly, phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. (Công chức, viên chức, người lao động thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế và các cơ quan báo chí của Nhà nước về tình hình dịch và các ca nhiễm mới để chủ động khai báo với đơn vị công tác, tổ chức y tế trong trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân).

Đặc biệt, rà soát, không đề xuất tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài, không cử công chức tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các bộ, ngành, địa phương tổ chức, đặc biệt là tới các nước đang có dịch COVID-19. Đối với những đoàn công tác có nội dung quan trọng, cần thiết, đề nghị báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở đơn vị: tăng cường khử trùng, đầu tư vật tư, thiết bị cần thiết theo quy định cho công tác phòng, chống dịch; tăng cường an ninh, kiểm soát chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động, khách ra vào cơ quan.

Đối với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở đơn vị: tăng cường khử trùng, đầu tư vật tư, thiết bị cần thiết theo quy định cho công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn khi sinh viên, học viên quay trở lại lớp học. Tăng cường an ninh, kiểm soát chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động, khách ra vào cơ quan. Quán triệt tới toàn thể sinh viên, học viên không đưa tin, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ liên hệ và phối hợp với đơn vị y tế có thẩm quyền trên địa bàn để chủ động, sẵn sàng và kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động trong trường hợp cần thiết. Tăng cường khử trùng tại Trụ sở cơ quan Bộ, đặc biệt là khu vực hành lang, thang máy, phòng họp… Tăng cường an ninh tại trụ sở cơ quan Bộ; từ thứ Hai, ngày 09/3/2020, Văn phòng Bộ tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách tới làm việc tại trụ sở Bộ. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, báo cáo Bộ trưởng.


Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người vào cơ quan Bộ sáng ngày 09/3

Đối với các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ, tăng thời lượng, số lượng tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19./.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo