Tin-covid19

Bộ Nội vụ họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2020 bằng hình thức trực tuyến

16:44 30/03/2020 | Lượt xem : 2561

Chiều ngày 30/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban bằng hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Màn hình kết nối cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ Nội vụ

Dự Hội nghị điểm cầu Trung tâm tại phòng họp của Bộ có Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Thị Hà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn và điểm cầu tại các đơn vị có lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban

Đây là Hội nghị giao ban trực tuyến đầu tiên của Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham dự cuộc họp sẽ ngồi tại phòng làm việc của mình và sử dụng thiết bị máy tính, điện thoại di động, tablet, Ipad để tham dự cuộc họp. Việc Bộ Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và làm việc trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đông người trong thời gian tới không những là công việc thường xuyên, giải pháp ngăn ngừa Covid-19, mà còn là một trong những giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tóm tắt tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tóm tắt công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020. 

Theo đó, Báo cáo đã nêu bật và đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2020 trên các mặt: tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng thể chế, chính sách; công tác triển khai thực hiện thể chế, chính sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhìn chung, theo chương trình công tác năm 2020, Bộ Nội vụ phải thực hiện 143 nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền (trong đó: 32 văn bản quy phạm pháp luật và 111 văn bản, đề án), theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được đổi mới, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án Luật và xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Lãnh đạo Bộ đã làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để quán triệt triển khai nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong Quý I/2020, Bộ Nội vụ chưa để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ (theo dõi trên Hệ thống quản lý văn bản địê tử của Văn phòng Chính phủ).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành qua Hệ thống quản lý văn bản của Bộ Nội vụ (Voffice) được thực hiện quyết liệt, thông suốt; việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng quy trình, thời hạn theo quy định.

Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19: thành lập Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh; trang bị dung dịch rửa tay khô tại các vị trí thang máy, sảnh phòng họp, phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường vệ sinh công sở theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, tiến hành khử trùng Trụ sở Bộ…

Nhiệm vụ chung của tháng 4 và Quý II năm 2020, Bộ Nội vụ không điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động nghiên cứu, đề xuất thay đổi cách làm việc bằng hình thức trực tuyến, không để chậm, sót việc, không lùi thời hạn trình các văn bản, đề án.


Tại các điểm cầu, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cũng đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo công tác Quý I và phương hướng Quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu tại Phòng họp của Bộ Nội vụ

Anh Cao

Tin khác

Khuyến cáo