Tin-covid19

Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng các hoạt động văn nghệ, thể thao

17:06 26/03/2020 | Lượt xem : 2449

Ngày 25/3/2020, Bộ Nội vụ ra Văn bản số 1538/BNV-CĐ về việc dừng các hoạt động văn nghệ, thể thao theo Kế hoạch số 1094/KH-BNV ngày 03/3/2020 của Bộ Nội vụ.

Theo Văn bản trên, ngày 03/3/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1094/KH-BNV tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng và Giải thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020). Theo đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao sẽ diễn ra tại các Cụm thi đua năm 2020 giữa Sở Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ vào thời gian từ tháng 4/2020 và kết thúc trước ngày 28/8/2020.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia, cũng như các địa phương trong nước, tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân, kinh tế, xã hội của đất nước. Thực hiện nghiêm chỉ đạo, chỉ thị, thông báo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ dừng tất cả các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020) cho tới khi có thông báo mới./.

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 1538/BNV-CĐ Tại đây Tải về

Khuyến cáo