Tin-covid19

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

12:20 10/04/2020 | Lượt xem : 2230

Ban Tôn giáo Chính phủ vừa có văn bản gửi các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Vũ Chiến Thắng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các vụ, đơn vị tiếp tục bám sát các Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, của Trưởng ban, các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là của thành phố Hà Nội để tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của vụ, đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện.

Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc vụ, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế và các cơ quan báo chí của Nhà nước về tình hình dịch và các ca nhiễm mới, nguồn dịch; khai báo y tế bắt buộc; nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo quy định, giữ khoảng cách an toàn, giãn cách xã hội. Trường hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc vụ, đơn vị vi phạm quy định thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật.

Người đứng đầu các vụ, đơn vị tiếp tục phân công công chức, viên chức, người lao động ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, trực làm việc tại cơ quan, đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả theo chương trình công tác đã được phê duyệt và theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; không để chậm trễ, quá hạn đối với các công việc đã được duyệt và được giao xử lý.

Nghiêm túc duy trì số lượng và danh sách công chức, viên chức trực tại cơ quan, trường hợp cần đến cơ quan xử lý công việc phải báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Ban.

Đặc biệt, phải thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động, công tác phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức tôn giáo; tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình; thống kê danh sách công chức, viên chức, người lao động thuộc diện cách ly tại nhà, tại cơ sở tập trung, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cũng yêu cầu các vụ: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Tín ngưỡng và các tôn giáo khác tiếp tục hướng dẫn và đề nghị các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động nắm tình hình, diễn biến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các giáo hội; cập nhật thông tin và thông báo về Văn phòng theo đúng thời gian quy định. Kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp cùng địa phương, tổ chức tôn giáo xử lý những cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong sinh hoạt tôn giáo; không để tái diễn tình trạng đã diễn ra tại giáo phận Hà Tĩnh…

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo