Tin-covid19

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào cơ quan để phòng, chống dịch COVID-19

20:52 10/04/2020 | Lượt xem : 2574

Ngày 10/4, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.
Theo đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục tục chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giải quyết công việc được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ban hành Công văn số 635/BTĐKT-VP ngày 07/4/2020 về việc hướng dẫn, đôn đốc các vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện phòng, chống dịch bệnh và giải quyết công việc được giao, thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà, không để sót việc và nợ đọng công việc.

Hằng ngày, thông qua ứng dụng zalo, tiếp tục thông tin, cập nhật về tình hình dịch bệnh và yêu cầu công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng; thực hiện đúng quy định của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, duy trì các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào cơ quan: tất cả cá nhân đều được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang trước khi vào cơ quan, hạn chế tiếp xúc gần và giữ khoảng cách an toàn.

Đặc biệt, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương không cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, tham dự các cuộc họp, hội nghị đông người.

Tính đến chiều ngày 10/4/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không phát sinh đối tượng tiếp xúc gần với người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 thuộc diện phải cách ly.

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo