Tin-covid19

Họp Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

13:33 16/04/2020 | Lượt xem : 6055

Sáng ngày 16/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ tổ chức họp trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Đáng lưu ý, Ban Chỉ đạo đã ban hành Văn bản số 1674/BNV-VP ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại cuộc họp

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trong Bộ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị và quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Ban chỉ đạo Bộ Nội vụ. Đặc biệt, đối với các đơn vị có trụ sở đóng tại địa phương đã công bố dịch, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định, các khuyến cáo và các biện pháp của cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

Thực hiện sự chỉ đạo, các đơn vị trong Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao, hàng ngày đều có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo của Bộ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực hưởng ứng ủng hộ, quyên góp bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm cần thiết cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh và ủng hộ đồng bào miền Tây bị hạn mặn. Điển hình là các cá nhân, tổ chức tôn giáo ủng hộ trên 15 tỷ đồng; Bộ Nội vụ ủng hộ trên 300 triệu đồng; Học viện Hành chính Quốc gia ủng hộ trên 190 triệu đồng; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai gói hỗ trợ sinh viên gần 02 tỷ đồng…

Để các nhiệm vụ chính trị không bị chậm trễ, các đơn vị đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ ngày 01/4 và ứng dụng công nghệ thông tin để công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà. Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ sáng ngày 15/4, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã đánh giá cao hình thức làm việc trực tuyến rất hiệu quả của công chức, viên chức trong Bộ, không có nhiệm vụ nào bị chậm trễ so với kế hoạch, chất lượng các văn bản trình đảm bảo yêu cầu. 

Cũng theo báo cáo, tính đến hết ngày 15/4, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đối với một số trường hợp thuộc diện tự cách ly tại nhà, đến nay đã hoàn thành việc cách ly.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến

Về phương hướng trong thời gian tới, tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế và của thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của Bộ phải tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ, của Bộ, của địa phương.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo kiểm soát chặt về tình hình dịch bệnh, quyết tâm chính trị cao nhất để không có trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong Bộ bị nhiễm bệnh.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận và có những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa biểu dương các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thời gian qua đã chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thứ trưởng rất vui khi trong toàn Bộ không có trường hợp nào vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và không có trường hợp bị nhiễm bệnh.

Nhấn mạnh lời Bộ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc họp và làm việc trực tuyến, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phát huy hơn nữa trong thời gian cách ly xã hội từ nay đến hết ngày 22/4. 

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị không được chậm trễ các nhiệm vụ chính trị đã được giao thực hiện. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về một số hạn chế cần khắc phục, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu Văn phòng bộ, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phản ánh sát tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng, chống dịch bệnh của công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và các văn bản của Bộ như Văn bản số 1674/BNV-VP, Văn bản số 1918/BNV-VP … Yêu cầu công tác thông tin, báo cáo phải được thực hiện chủ động, thường xuyên theo quy định, có thể bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nắm bắt kịp thời tình hình và có phương hướng xử lý phù hợp.

Về đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác phòng, chống dịch, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, khen đúng người, đúng việc. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để đề xuất hình thức và cấp khen thưởng phù hợp. Cũng trong thời gian này, các đơn vị cần phát huy và đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, sát cánh cùng nhau trong công tác phòng, chống dịch, tìm ra và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch của Bộ.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng và nắm chắc kịch bản để xử lý tốt nhất khi có tình huống xảy ra; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ngoài việc tuyên truyền trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cũng cần tuyên truyền, vận động để công chức, viên chức, người lao động và gia đình, người thân cùng chung tay tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống./.

Thanh Tuấn

Tin khác

Khuyến cáo