Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Xem toàn văn Quyết định số 800/QĐ-TTg: Tại đây

Tin khác

  • img

banner-right-01

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.342.039

Khách Online : 540