Nữ lãnh đạo ở cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

09:05 02/11/2017 | Lượt xem : 12462

STT

Họ tên và chức vụ

Tiểu sử

Hội đồng nhân dân

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 04/4/1961

Quê quán: xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Số 17 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2

Phùng Thị Hồng Hà

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Họ và tên: Phùng Thị Hồng Hà

Ngày sinh: 01/5/1971

Quê quán: xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Số 17 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3

Chúng Thị Chiên

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Họ và tên: Chúng Thị Chiên

Ngày sinh: 07/02/1969

Quê quán: xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 1, đường Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

4

Phương Thị Thanh

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Họ và tên: Phương Thị Thanh

Ngày sinh: 21/3/1967

Quê quán: xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Nùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ cơ quan: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

5

Hoàng Thu Trang

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Họ và tên: Hoàng Thu Trang

Ngày sinh: 25/4/1975

Quê quán: xã Đông Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ cơ quan: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

6

Phạm Thị Minh Xuân

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Họ và tên: Phạm Thinh Minh Xuân

Ngày sinh: 30/4/1973

Quê quán: xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ cơ quan: Số 08, đường 17/8 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

7

Giàng Thị Hoa

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Họ và tên: Giàng Thị Hoa

Ngày sinh: 06/11/1965

Quê quán: xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Địa chỉ cơ quan: Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

8

Nhâm Thị Phương

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Họ và tên: Nhâm Thị Phương

Ngày sinh: 24/5/1967

Quê quán: xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Địa chỉ cơ quan: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

9

Phạm Thị Thanh Trà

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà

Ngày sinh: 21/01/1964

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Địa chỉ cơ quan: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

10

Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 16/4/1973

Quê quán: xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Địa chỉ cơ quan: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

11

Hà Thị Bích Hồng

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Họ và tên: Hà Thị Bích Hồng

Ngày sinh: 27/11/1977

Quê quán: phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ cơ quan: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

12

Đoàn Thị Hậu

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Họ và tên: Đoàn Thị Hậu

Ngày sinh: 20/3/1969

Quê quán: xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ cơ quan: phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13

Nguyễn Hương Giang

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên: Nguyễn Hương Giang

Ngày sinh: 04/11/1969

Quê quán: xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ cơ quan: Số 10, Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

14

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ngày sinh: 02/3/1969

Quê quán: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ quan: Số 45 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

15

Nguyễn Thanh Mai

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Họ và tên: Nguyễn Thanh Mai

Ngày sinh: 22/10/1966

Quê quán: xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Địa chỉ cơ quan: Số 45 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

16

Lê Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Lê Thị Thanh Hà

Ngày sinh: 02/3/1968

Quê quán: Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 1A, đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

17

Khương Thị Mai

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Họ và tên: Khương Thị Mai

Ngày sinh: 08/9/1966

Quê quán: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Địa chỉ cơ quan: 57 Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

18

Bùi Mai Hoa

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Họ và tên: Bùi Mai Hoa

Ngày sinh: 20/9/1969

Quê quán: xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ cơ quan: phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

19

Cao Thị Hiền

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Họ và tên: Cao Thị Hiền

Ngày sinh: 23/7/1967

Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan: Số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

20

Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Nữ Y

Ngày sinh: 02/02/1967

Quê quán: xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ cơ quan: Số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

21

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 05/12/1964

Quê quán: xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ cơ quan: Số 08, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

22

Nguyễn Thị Ái Vân

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế

Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Vân

Ngày sinh: 20/6/1972

Quê quán: xã Vinh Quang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ cơ quan:

23

Bùi Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Vân

Ngày sinh: 02/01/1974

Quê quán: phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ cơ quan: Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

24

Đinh Thị Hồng Minh

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên: Đinh Thị Hồng Minh

Ngày sinh: 11/4/1970

Quê quán: xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ cơ quan: Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

25

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Ngày sinh: 07/12/1967

Quê quán: xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ cơ quan: đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

26

Trần Tuệ Hiền

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Họ và tên: Trần Tuệ Hiền

Ngày sinh: 19/02/1969

Quê quán: xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Địa chỉ cơ quan: đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

27

Phan Thị Điệp

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Họ và tên: Phan Thị Điệp

Ngày sinh: 10/3/1965

Quê quán: xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ cơ quan: C300, Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

28

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 10/5/1966

Quê quán: xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Địa chỉ cơ quan: Tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

29

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ngày sinh: 20/12/1958

Quê quán: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

30

Trương Thị Ánh

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên: Trương Thị Ánh

Ngày sinh: 13/3/1959

Quê quán: xã Tân Định, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

31

Nguyễn Thị Sáng

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

Họ và tên: Nguyễn Thị Sáng

Ngày sinh: 15/6/1967

Quê quán: xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 12A, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

32

Đỗ Thị Thu Hảo

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hảo

Ngày sinh: 18/11/1975

Quê quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Địa chỉ cơ quan: Số 7 Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

33

Đặng Thị Phương

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Họ và tên: Đặng Thị Phương

Ngày sinh: 01/1/1966

Quê quán: xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ cơ quan: Số 242 Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

34

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ngày sinh: 18/9/1979

Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ cơ quan: Số 06 Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

35

Đặng Tuyết Em

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Họ và tên: Đặng Tuyết Em

Ngày sinh: 28/11/1960

Quê quán: xã Thanh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 647C Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

36

Lưu Thị Ngọc Sương

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Họ và tên: Lưu Thị Ngọc Sương

Ngày sinh: 10/3/1964

Quê quán: xã Tương Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 647C Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

37

Vũ Thị Cánh

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Họ và tên: Vũ Thị Cánh

Ngày sinh: 05/11/1966

Quê quán: xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Địa chỉ cơ quan: Spsp 02 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

38

Lê Thị Ái Nam

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Họ và tên: Lê Thị Ái Nam

Ngày sinh: 16/6/1963

Quê quán: xã Long Điền Đong, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ cơ quan: Số 05 Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

39

Hồ Thanh Thủy

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Họ và tên: Hồ Thanh Thủy

Ngày sinh: 19/5/1975

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ cơ quan: Số 05 Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân

1

Hà Thị Minh Hạnh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Họ và tên: Hà Thị Minh Hạnh

Ngày sinh: 23/7/1969

Quê quán: phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Địa chỉ cơ quan:

2

Nguyễn Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Họ và tên: Nguyễn Bích Ngọc

Ngày sinh: 31/12/1966

Quê quán: xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ cơ quan: phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

3

Đỗ Thị Minh Hoa

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

Họ và tên: Đỗ Thị Minh Hoa

Ngày sinh: 01/11/1976

Quê quán: xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ cơ quan: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4

Lê Thị Kim Dung

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Họ và tên: Lê Thị Kim Dung

Ngày sinh: 10/02/1974

Quê quán: xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ cơ quan: Số 160 đường Trần Hunwg Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

5

Tráng Thị Xuân

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Họ và tên: Tráng Thị Xuân

Ngày sinh: 10/6/1969

Quê quán: xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mông

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Địa chỉ cơ quan: Đường Khau Cả, Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

6

Vũ Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 01/12/1964

Quê quán: xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ cơ quan: Số 219, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 08/3/1965

Quê quán: xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 82, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

8

Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Họ và tên: Nguyễn Thị Lĩnh

Ngày sinh: 08/10/1965

Quê quán: Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Địa chỉ cơ quan: Số 76 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

9

Lê Thị Thìn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Họ và tên: Lê Thị Thìn

Ngày sinh: 10/02/1965

Quê quán: xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ cơ quan: Số 35 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

10

Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Họ và tên: Lê Ngọc Hoa

Ngày sinh: 20/7/1967

Quê quán: xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan: 03 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

11

Trần Thị Nga

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Họ và tên: Trần Thị Nga

Ngày sinh: 02/9/1966

Quê quán: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Địa chỉ cơ quan: Số 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12

Huỳnh Nữ Thu Hà

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Họ và tên: Huỳnh Nữ Thu Hà

Ngày sinh: 12/10/1966

Quê quán: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Địa chỉ cơ quan: Số 02 Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

13

H’Yim Kđoh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Họ và tên: H’Yim Kđoh

Ngày sinh: 01/01/1973

Quê quán: xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Êđê

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Lê Duẩn, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

14

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Họ và tên: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Ngày sinh: 18/12/1968

Quê quán: xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ cơ quan: Số 96 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

15

Huỳnh Thị Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Họ và tên: Huỳnh Thị Hằng

Ngày sinh: 14/9/1975

Quê quán: xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Địa chỉ cơ quan: đường 6/1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

16

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

Ngày sinh: 25/7/1966

Quê quán: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 86 Lê Thanh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

17

Lê Thị Minh Phụng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Họ và tên: Lê Thị Minh Phụng

Ngày sinh: 24/8/1966

Quê quán: huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ cơ quan: Số 06 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

18

Võ Thị Hồng Ánh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Họ và tên: Võ Thị Hồng Ánh

Ngày sinh: 26/10/1966

Quê quán: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Địa chỉ cơ quan: Số 02 đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  • img

banner-right-01

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.284.428

Khách Online : 1.067