Hoa Lư, Ninh Bình: Quan tâm đến công tác cán bộ nữ

15:58 21/12/2018 | Lượt xem : 5162

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Ninh Bình, Huyện ủy Hoa Lư đã tích cực triển khai trong các hội nghị từ cấp huyện đến cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương. Cấp ủy, chính quyền huyện Hoa Lư cũng xác định rõ quan điểm, công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp và vai trò chủ thể là phụ nữ, trong đó nòng cốt là Hội phụ nữ các cấp.
Là nữ cán bộ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên (Hoa Lư) khi tuổi đời còn khá trẻ, 5 năm sau khi được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Yến được cấp ủy đánh giá là nữ cán bộ luôn quyết đoán, có năng lực và trách nhiệm trong công việc, góp phần cùng tập thể Đảng bộ xã Trường Yên lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là việc tổ chức thành công Lễ hội Hoa Lư hàng năm; tạo việc làm, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh khu du lịch… 
“Là lãnh đạo nữ nên tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn các nam giới. Công việc tại địa phương thường nhiều và đa dạng, đòi hỏi mỗi cán bộ nữ phải sắp xếp công việc hợp lý, giữ được sự hài hòa giữa công việc và gia đình; đặc biệt trong việc xử lý các công việc hành chính, các tình huống xảy ra tại cơ sở, thôn xóm, phải đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc. 
Được cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm giao trọng trách, nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng tôi rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng trong việc học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, từ đó có thể phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương…” – Đồng chí Nguyễn Thị Yến chia sẻ.
Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư cũng là một trong số cán bộ nữ trẻ của huyện Hoa Lư, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đã phát huy hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao. Chị Kim Oanh chia sẻ: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hoa Lư, bản thân tôi đã không ngừng nỗ lực, đảm bảo hài hòa thời gian giữa công việc cơ quan với trách nhiệm người phụ nữ trong gia đình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 
Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, tôi nhanh chóng nắm bắt công việc, theo sát các hoạt động của phụ nữ, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua của phụ nữ, trong đó có phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa các phong trào thi đua của Hội đạt được những kết quả tích cực.
Cùng với đó, với trách nhiệm là tổ chức đại diện cho quyền lợi của phụ nữ, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện luôn tích cực và quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, xây dựng những điển hình tiên tiến. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 76, ngày 2/1/2018 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 52, ngày 8/1/2018 của Huyện ủy Hoa Lư về triển khai, tổ chức học tập chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu” và các nghị quyết về đại hội phụ nữ các cấp, về phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa… 
Hội phụ nữ huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp tập trung thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động trọng tâm của Hội, động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ thi đua học tập, lao động, không ngừng nâng cao trình độ, ý thức, trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ, tạo điều kiện để cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, đánh giá, thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh, chức vụ phù hợp.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoa Lư, công tác cán bộ nữ những năm qua trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, giúp chị em phát huy năng lực, trình độ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong 2 nhiệm kỳ gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện quy hoạch, bố trí cán bộ và tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban đều cao hơn bình quân chung của tỉnh và quy định của Trung ương, tạo điều kiện và tiền lệ tốt cho những nhiệm kỳ sau. 
Cụ thể như, nhiệm kỳ 2015-2020, nữ cấp ủy cấp xã chiếm 22%, cấp huyện chiếm 23%; nữ HĐND xã chiếm 30%, cấp huyện chiếm 36,7%; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể có trên 20 đồng chí, chiếm trên 40%. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng thực hiện quy hoạch cán bộ nữ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 34%, Ban Thường vụ Huyện chiếm 36%... Hầu hết cán bộ nữ trên địa bàn huyện đều có trình độ chuyên môn đạt và vượt tiêu chuẩn, với 1 tiến sĩ, trên 20 thạc sĩ; đa số cán bộ nữ cấp huyện có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Theo đánh giá của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hầu hết cán bộ nữ khi được sắp xếp, bổ nhiệm đều tiếp cận nhanh công việc, phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, bàn giao những nhiệm vụ quan trọng, những việc khó, việc mới. Tuy nhiên, vẫn còn số ít cán bộ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, việc tham mưu, đề xuất trong thực hiện công việc còn có mức độ. Nguyên nhân được xác định là do đặc thù về giới, 55 tuổi phụ nữ nghỉ hưu, quá trình mang thai và sinh 2 con mất khoảng 10 năm chậm hơn trong quá trình phấn đấu so với nam giới. 

Cùng với đó là trách nhiệm trong vai trò làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình; một bộ phận cán bộ nữ có tư tưởng an phận, ngại thay đổi, không thích luân chuyển công việc; số khác do trình độ, năng lực còn có mức độ…, từ đó chưa tham mưu, đề xuất được nhiều ý kiến, kiến nghị hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trước thực tế đó, thời gian tới, Huyện ủy Hoa Lư tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với công tác cán bộ nữ, vấn đề bình đẳng giới trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ nữ, đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ, năng lực, xuất phát từ hiệu quả công việc thông qua việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp với tỷ lệ phù hợp với thực tế. 
Tiếp tục củng cố, xây dựng Hội phụ nữ các cấp vững mạnh, làm nòng cốt cho công tác cán bộ nữ, đặc biệt ngay từ bây giờ, xuất phát từ hiệu quả công việc để bố trí cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa tới, phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo chiếm tỷ lệ cao hơn bình quân chung của tỉnh và quy định của Trung ương.

Hạnh Chi/baoninhbinh.org.vn

  • img

banner-right-01

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.284.795

Khách Online : 1.080