BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

06/09/2023 09:37

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 05/09 đã tiến hành các Phiên bế mạc Khóa họp lần thứ 77 và khai mạc Khóa họp lần thứ 78. Với việc kết thúc Khoá 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ tháng 9/2022 tới tháng 9/2023.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 77, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò này, thể hiện qua việc tham gia sâu rộng vào quá trình thảo luận thúc đẩy Đại hội đồng thông qua một chương trình nghị sự bao trùm mọi khía cạnh của đời sống quốc tế, tham gia đầy đủ vào quá trình đề xuất, hoạch định những quyết định quan trọng của thế giới.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc điều hành Đại hội đồng

Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã cùng một số nước quan trọng đề xuất các sáng kiến, giải pháp trên nhiều vấn đề lớn của LHQ như đề cao luật pháp quốc tế, đại dương và luật biển, an ninh nguồn nước, trách nhiệm bảo vệ và phòng ngừa tội ác chống lại nhân loại, tiếp cận công lý bình đẳng, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế toàn cầu, bệnh lao, cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc, báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về hoạt động của tổ chức, báo cáo của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), báo cáo của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC)…

Nổi bật là Việt Nam đã chủ trì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận và thông qua Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu, các Nghị quyết về việc tổ chức Phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh, bao phủ bảo hiểm y tế toàn cầu, bệnh lao, thúc đẩy các nội dung thảo luận tại Hội nghị của LHQ về Nước… Sự tham gia chủ động và tích cực trên của ta nêu trên đều nhằm đóng góp một cách cụ thể, thực chất vào công việc chung và các ưu tiên lớn của LHQ và cộng đồng quốc tế; đóng góp vào thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương để ứng phó hiệu quả trước các thành thức toàn cầu nổi lên ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Chủ tịch Đại hội đồng điều hành suôn sẻ và hiệu quả các công việc chung của LHQ, trong đó có các sự kiện lớn cấp cao và các phiên họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc, cũng như trong điều phối và dẫn dắt quá trình thảo luận, thương lượng xây dựng các văn kiện, tiến trình mang tính định hướng chiến lược lâu dài của LHQ cho các năm tiếp theo. Việt Nam là nước được Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 77 tín nhiệm, giao chủ trì điều hành nhiều cuộc họp của Đại hội đồng.

Khóa họp lần thứ 78 Đại hội đồng LHQ sẽ kéo dài từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2024 với chủ đề chính về “Hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững”. Chương trình nghị sự của khóa họp gồm hơn 170 đề mục trên các lĩnh vực đa dạng  được cộng đồng quốc tế quan tâm. Khóa họp cũng sẽ thảo luận hướng tới thông qua văn kiện chung tại Thượng đỉnh tương lai, chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp cấp cao khác sẽ được tổ chức trong năm 2024.

Nguồn: PV/VOV-Washington
Tìm kiếm