BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tại Ai Cập và UAE: Hợp tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử

03/05/2024 15:10

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa dẫn đầu đã có những hoạt động nghiên cứu và khảo sát về cải cách hành chính tại Ai Cập và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 21 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Chuyến đi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và hai quốc gia Trung Đông này trong lĩnh vực hành chính công và phát triển chính phủ điện tử.

Trong khuôn khổ chương trình của Đoàn công tác: Tại Ai Cập, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Phát triển địa phương Ai Cập. Bộ trưởng Hisham Amna bày tỏ sự kính trọng đối với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Phát triển địa phương Ai Cập, ngài Hisham Amna tiếp và làm việc với đoàn

Hai bên đã trao đổi và thống nhất về các nội dung hợp tác, tập trung vào việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực công chức địa phương, cũng như hợp tác tổ chức các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo và quản lý.

Bộ trưởng Hisham Amna và các cán bộ cấp cao của Bộ phát triển địa phương Ai Cập tiếp và làm việc với đoàn

Tại UAE, Đoàn công tác đã gặp gỡ và làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Nội các, ngài Abdulla Nasser Lootah, cùng các cán bộ cao cấp thuộc Bộ này. Các cuộc trao đổi đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực cải cách hành chính, chính phủ số và hiện đại hóa chính phủ. Hai bên đang hoàn thiện các thủ tục để tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về "trao đổi kinh nghiệm hiện đại hóa và phát triển chính phủ".

Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Nội các UAE, ngài Abdulla Nasser Lootah tiếp và làm việc với đoàn công tác

Đoàn cũng đã thăm Trung tâm điều hành chính phủ và Trung tâm dịch vụ Chính phủ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ UAE. Tại đây, Đoàn đã được giới thiệu về cách thức vận hành và các phương hướng cải tiến dịch vụ phục vụ người dân của các Trung tâm này. Đáng chú ý, UAE đã số hóa hầu hết các dịch vụ công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện và nhanh chóng.
 

Đoàn thăm trung tâm điều hành Chính phủ UAE

Chuyến công tác đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập và UAE trong lĩnh vực hành chính công. Những kinh nghiệm từ hai quốc gia này sẽ giúp Việt Nam có thêm những bài học quý báu trong quá trình cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử.

Đặc biệt, việc số hóa và hiện đại hóa các dịch vụ công tại UAE đã tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ, là hình mẫu để Việt Nam học hỏi và áp dụng. Những thỏa thuận hợp tác sắp tới, đặc biệt là Bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm, sẽ là nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong tương lai.
 

Đoàn thăm Trung tâm dịch vụ Chính phủ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ UAE

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ sau chuyến đi đã có những định hướng rõ ràng trong việc áp dụng các kinh nghiệm học hỏi được vào công tác cải cách hành chính tại Việt Nam. Trước mắt, sẽ có những chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức, đặc biệt là trong việc sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc tăng cường trao đổi chuyên gia, tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo giữa Việt Nam với Ai Cập và UAE cũng sẽ được chú trọng nhằm tạo điều kiện cho các bên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Chuyến công tác không chỉ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Ai Cập và UAE. Những thành tựu và bài học từ chuyến đi sẽ là động lực mạnh mẽ để Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Ngọc Anh - Vụ Cải cách hành chính
Tìm kiếm