Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng…

16:53 24/03/2016 | Lượt xem : 2435

Đất nước đang đứng trước những dấu mốc quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là những thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo chủ chốt. Đại tá Nguyễn Huy Văn - Nguyên Phó phòng Sở chỉ huy Cục tác chiến - Bộ tổng Tham mưu - một Đảng viên có 67 năm tuổi Đảng đã có nhiều trăn trở xung quanh câu chuyện này.

Cần quan tâm hơn đến người nông dân

Đại tá Nguyễn Huy Văn cho rằng, trong giai đoạn tới, có nhiều đòi hỏi đối với lực lượng lãnh đạo đất nước. Trong đó, có rất nhiều vấn đề cần tập trung phát triển.

Đối với lĩnh vực kinh tế, ông cho rằng, cần chú ý đến vấn đề người lao động đặc biệt là đối với nông dân. Ông nói: “Nước ta là nước nông nghiệp, bộ mặt của chúng ta cũng chỉ thấy những vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong nhiều năm qua. Thế nhưng ta đã cải tiến được gì mấy cho nông dân đâu? Tôi cho rằng vấn đề đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp vẫn chưa thực sự được khuyến khích đầu tư. Cần phải nghiên cứu làm thế nào để năng suất được cao hơn”.

Theo ông Nguyễn Huy Văn, nước ta muốn phát triển hơn thì nền công nghiệp nước nhà cũng cần được quan tâm hơn nữa. “Chúng ta cứ nói đến tiến lên hiện đại hóa nhưng có sản xuất được ra công cụ phục vụ công nghiệp gì đâu? Cái gì cũng mua cả. Sao chúng ta không nghiên cứu sản xuất ra cái máy cày, máy cấy… cho người nông dân đỡ vất vả hơn mà hàng trăm năm nay, đến giờ có vùng quê vẫn còn nguyên hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”? Tại sao nhiều nước xung quanh ta như Thái Lan chẳng hạn, họ sản xuất nông nghiệp tốt như vậy? Chúng ta có rất nhiều lợi thế trồng trọt nhưng sao hoa quả của ta vẫn không xuất khẩu được nhiều?” - Vị Đại tá già đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Đối với vấn đề thương nghiệp, ông Nguyễn Huy Văn có nhiều suy nghĩ khá hiện đại. Ông cho rằng, có một số ngành nghề ta cứ tự hào là xuất khẩu được cao, ví dụ như may mặc nhưng trên thực tế chúng ta chủ yếu là gia công các sản phẩm này và nguyên liệu hầu như là phải nhập ngoại chứ không sản xuất ra nhiều. Theo ông, thời gian qua Việt Nam đã không chú ý đến việc đầu tư cho lĩnh vực sản xuất này, chỉ có thời trước đây, Bộ Công nghiệp nhẹ mà lúc đó Bộ trưởng Vũ Tuân đương nhiệm đã cho nhập một số máy móc sản xuất ngành may mặc. Còn sau đó lĩnh vực này được quan tâm rất hời hợt.

Ông cho rằng, chúng ta tham gia một hiệp định kinh tế rất quan trọng đó là TPP. Nếu trong thời gian tới, chúng ta không tập trung cho vấn đề sản xuất như trên thì có thể sẽ rơi vào tình trạng “đuối”. Và đây chính là những đòi hỏi đối với thế hệ lãnh đạo mới của Đảng, của đất nước trong thời gian tới.

Đất nước cần dân chủ và thắt chặt an ninh

Bên cạnh những vấn đề về kinh tế, Đại tá Nguyễn Huy Văn cũng cho rằng, một nhiệm vụ có tính chất đặc biệt quan trọng đặt ra đối với những lãnh đạo tương lai đó là vấn đề dân chủ. Lãnh đạo chủ chốt phải làm sao thực sự lắng nghe ý kiến của toàn dân đóng góp với Đảng. Còn đối với chính công tác nhân sự trong Đảng thì cần phải học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực sự trong sạch, cần có các chiến lược để trọng dụng nhân tài và đối với các chức danh chủ chốt thì cần lựa chọn được những người thực sự có tài, có đức để đưa đất nước phát triển.

Theo ông, nhiệm vụ tối quan trọng khác trong lúc này đó là vấn đề an ninh quốc phòng. Chúng ta cần quản lý đất nước chặt chẽ hơn. Đại tá cho biết, ông và nhiều đảng viên lớn tuổi đang rất băn khoăn đối với việc có nhiều người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc tới làm việc trên nhiều vị trí của toàn quốc. Theo ông, vấn đề đối với người nước ngoài cần có sự quản lý chặt chẽ hơn. Tất nhiên, việc quản lý thế nào thì lại là vấn đề đặt ra đối với thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước. Và đây, rõ ràng là một lĩnh vực rất khó, ông nhấn mạnh.

Hoàng Phương
Theo: http://www.daibieunhandan.vn/